innovation
סרטוני הדרכה

סוגים של פתרונות הדרכה טכנולוגיים

ישנם סוגים רבים של פתרונות הדרכה טכנולוגיים. ההדרכה מתבצעת באמצעות לומדות, למידה שהיא מתוקשבת והכתיבה שלה היא טכנית. חברות וארגונים רבים מוצאים פתרונות הדרכה שמתאימים לצרכיהם. הם נעזרים בחברות שיכולות לסייע ושתחום עיסוקן הוא בפיתוח לומדות מתוקשבות בהתאמה אישית המתאימה את עצמה לאופי ולצרכיו של הארגון אליו היא מתלווה.

חברות פיתוח הדרכה מספקות ייעוץ ועזרים. הן מספקות כלים להעברה של הדרכה טכנולוגית, פתרונות הדרכה טכנולוגיים ומשחקי למידה מתוקשבים. הן מנתחות את החומר שאמור להיות מועבר ובוחרות יחד עם הלקוח את הפתרון ההדרכתי היעיל ביותר והפרקטי שיתאים לחברה או לארגון. להלן פירוט של פתרונות הדרכה יעילים.

מה הם הסוגים של פתרונות ההדרכה?

עזרי למידה

ניתן להשתמש בתוצרים ועזרי למידה אלו עבור תהליכי לימוד ותדרוך הארגון.

ייעוץ למידה

ניתן לקבל יעוץ טוב ואיכותי כשהוא מתייחס לכל תחום התוכן של הארגון או החבר ולעובדים ולכל תשתית אחרת בארגון עצמו.

פתרון הדרכה באמצעות למידה מתוקשבת

מטרת פיתוח לומדות מתוקשבות היא בלתרגם את הידע לכדי למידה הדרכתית מתוקשבת.

משחקי למידה

דרך נפלאה להתאים את תהליך הלמידה ואת כל עולם התוכן שנדרש לכדי משחק מאתגר ומעניין שיכול להניף את כל המטרות של הארגון המשחק הוא חוויתי לגמרי.

סרטוני הדרכה

דרך נוספת שבאמצעותה ניתן להדריך את העובדים ולחשוף אותם למגוון נושאים מטרות וחשובות ושונות של כל ארגון. ניתן להעלות סוגיות למיניהן, להדגיש מצבים חשובים, לחשוף למטרות שונות ולעורר דיון בקרב העובדים. עוד ניתן באמצעות סרטון הדרכה לעובד לשחזר מצבים ולהפיק עוד מגוון מטרות חשובות.

כתיבה טכנית

כתיבה טכנית שהיא מכוונת אל קהל הספציפי אליו פונים, כמו כן גם הדרישות והנושאים הרלוונטיים, כשזה מנוסח באופן רהוט ומדויק עם שילוב של שרטוטים ומודלים.

לסיכום

בעזרת מגוון סוגי פתרונות הדרכה טכנולוגיים ניתן להתרשם מכך שכל חברה או ארגון, מקבלים בסוף כל תהליך פתרון שהוא תפור למידותיו האישיות, שמדבר בעולם התוכן של הארגון וחושף את הנראות שלו ומשיג את המטרות הכי נכונות והפרקטיות עבור הארגון.

אולי יעניין אותך לקרוא גם

דילוג לתוכן